Oorzaak storing Internetverbinding via NXTCom

Oorzaak storing Internetverbinding via NXTCom

Berichtgeving vanuit NXTCom:

Een aantal van onze klanten heeft recent kortstondige onderbrekingen van onze internet verbindingen ervaren. Op basis van deze gebeurtenissen zijn we een uitgebreid onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek hebben we samen met onze partners onze infrastructuur uitvoerig gemonitord en onderzocht. Er is gebleken dat onze failover (back-up) verbindingen naar aanleiding van DDOS-aanvallen (Distributed Denial of Service) in werking werd gesteld. Dit wordt in technische termen "BGP/route flapping" genoemd.

Bij het "flappen" ontstaat er een korte onderbreking (maximaal een minuut) van het internetverkeer omdat de verbindingen via een andere route moeten worden geleid. Hoewel het flappen er voor heeft gezorgd dat onze klanten tijdens de DDOS aanvallen direct daarna weer verbinding hadden, kunnen we het ons voorstellen dat hier toch hinder van werd ondervonden.

Voor nu hebben we onze capaciteiten in onze datacentrums en de interconnects (koppelingen) aanzienlijk vergroot. Door deze vergroting zullen we veel minder snel last hebben van een DDOS aanval en zal de failover alleen in extreme gevallen aanslaan. De wijziging in capaciteit wordt nu verder doorgevoerd in al onze datacentrums en de verwachting is dan ook dat u vanaf nu geen last meer zult hebben van onderbrekingen.

Nogmaals excuses voor het ongemak.


Geschreven door:
Bart Jaminon
Datum:
07 maart 2018

Vragen?

Twijfel geen moment en kom in contact met ons.